Spoločnosť PPC Insulators má vypracovaný systém riadenia dodržiavania predpisov s cieľom poskytnúť všetkým obchodným jednotkám a zamestnancom základné usmernenia, ktoré zabezpečujú správne obchodné postupy a normy.

ITG_Compliance_Booklet 2023 final

Dokument Kódexu správania popisuje určité základné pravidlá a štandardy správania, ktoré sú základom obchodného jednania skupiny Insulation Technology Group:

CoC signed EN

CoC signed SK

CoC signed BR

CoC signed PL

CoC signed RO

CoC signed CN

V prípade akýchkoľvek otázok alebo podnetov nás prosím kontaktujte na nasledujúcej e-mailovej adrese compliance@ppcinsulators.com alebo nám pošlite správu prostredníctvom nižšie uvedeného kontaktného formulára:

Kontaktujte nás compliance@PPCInsulators.com

Máte podnet týkajúci sa dodržiavania predpisov?
Kontaktujte nás.

Vyplňte rámček označený symbolom * a odošlite správu.
Formulár sa používa na účely oznamovania nekalých praktík v súvislosti s usmerneniami o dodržiavaní predpisov skupiny. Informácie sa postúpia nezávislému adresátovi, ktorý podanie vyhodnotí a podnikne ďalšie kroky.

Pravidlá používania