PPC Insulators je svetový líder a inovátor  v oblasti technológie a aplikácie elektrostatického odlučovania. Tieto výrobky konštruujeme a vyrábame vo výrobných závodoch PPC od 1970-tych rokov.

Izolátory preelektrostatické odlučovače vyrábame z vysokoodporovej keramickej hmoty LD obsahujúce približne 50% oxidu hlinitého. Ide o vysokokvalitný keramický materiál s veľmi dobrými mechanickými aj elektrickými vlastnosťami.

Izolátory pre elektrostatické odlučovače majú celý rad  výnimočných technických parametrov vrátane:

  • Vysoký odpor jednosmernému prúdu aj pri vysokých teplotách
  • Vynikajúcu mechanickú pevnosť a odolnosť voči nárazom
  • Veľmi nízku teplotnú rozťažnosť
  • Glazovaný povrch uľahčuje vizuálnu kontrolu a čistenie

Výhodami výrobkov pre elektorstatické odlučovače sú hustota na úrovni 95% a žiadna otvorená pórovitosť, čo zabraňuje nasiakaniu vody. Glazúra našich izolátorov pre elektrostatické odlučovače slúži dvojitému účelu na to, aby výrobky mali povrch, ktorý odpudzuje nečistoty a prach, čím uľahčuje kontrolu a čistenie, a zabraňuje tvorbe vodivých stôp a výbojom na povrchu izolátora.

Získajte prístup k technickým údajom a okamžite zadajte svoju cenovú ponuku pomocou novej aplikácie PPC eQuoter!
Kontaktujte nás info@ppcinsulators.com

Máte nejaké otázky?
Kontaktujte nás.

Vyššie uvedené osobné údaje sú potrebné na zabezpečenie spracovania vašej žiadosti.

V súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov a všetkými platnými miestnymi zákonmi o ochrane údajov máte právo na prístup, opravu, vymazanie, prenosnosť a obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. , Ak sa chcete dozvedieť a uplatniť svoje práva, prečítajte si naše Podmienky používania