V roku 2001 vznikla spoločnosť PPC spojením americkej spoločnosti Porcelain Products a európskej skupiny Ceram, ktorej výsledkom bolo vytvorenie jedného z najväčších výrobcov porcelánových izolátorov na svete. V nasledujúcich rokoch PPC založila Joint Ventures v Thajsku a Číne. V roku 2007 bol do skupiny zaradený výrobca porcelánových izolátorov so sídlom v Brazílii Isoladores Santana.

PPC history in years

Ďalšie informácie...