Vízia a ciele v oblasti trvalo udržateľného rozvoja

Cieľom spoločnosti PPC Insulators je stať sa svojimi recyklovateľnými výrobkami a výrobou priekopníkom v oblasti cirkulárnej ekonomiky a trvalo udržateľného rozvoja.
Zdravie a Blahobyt
Zdravie a Blahobyt

Pokračovanie v iniciatívach závodu podporujúcich blahobyt zamestnancov.
Ďalšie zlepšovanie pracovných podmienok, sociálnych oblastí, oddychových priestorov.

Cenovo dostupná a čistá energia
Cenovo dostupná a čistá energia

Podpora svetovej elektrifikácie jednoduchými a ekologickými porcelánovými izolátormi.
Pri vypaľovaní prechod na použitie biometánu namiesto zemného plynu.

Dôstojná práca a hospodársky rast
Dôstojná práca a hospodársky rast

Úspora materiálu poskytovaním izolátorov s mimoriadne dlhou životnosťou
Obstarávanie zdrojov v súlade s Kódexom správania dodávateľov.

Zodpovedná spotreba a výroba
Zodpovedná spotreba a výroba

100% recyklácia (alebo valorizácie) neproduktového odpadu v závodoch.
Propagovanie lokálnych možností recyklácie, s cieľom vyhnúť sa zbytočnej preprave recyklovateľných materiálov.

Klimatické opatrenia
Klimatické opatrenia

Pri vypaľovaní prechod na použitie biometánu namiesto zemného plynu.
Efektívnejšie využívanie tepla v peciach.
Pokračovanie v prechode na LED svetelné systémy.
Cieľom pre rok 2030 je dosiahnuť nulové emisie oxidu uhličitého.

Porcelánové izolátory v súlade s cirkulárnou ekonomikou

Cirkulárna ekonomika je založené na princípoch redukcie odpadu a úrovne znečisťovania opätovným využívaním výrobkov a materiálov, predlžovaním ich životnosti a regeneráciou prírodných systémov.

V cirkulárnej ekonomike sú materiálové cykly uzavreté. Odpad neexistuje, pretože každý zvyškový odpad sa dá použiť na výrobu nového produktu. V tomto systéme preto je nielen dôležité, aby sa materiály správne recyklovali, ale aj to, aby výrobky, komponenty a suroviny zostávali v jednotlivých úsekoch cyklu vysokej kvality.

Keramické izolátory sú prirodzene ekologické a plne v súlade s touto filozofiou. Schéma Cirkulárnej ekonomiky ilustruje nasledujúce princípy platné pre porcelánové izolátory:

  • Základné suroviny
  • Krátky dodávateľský reťazec
  • Extrémne dlhá životnosť > 50 rokov
  • Obsah výlučne materiálov, ktoré nie sú nebezpečné, a sú 100% recyklovateľné.

Viac informácií o tom, že porcelánové izolátory sú ekologickejšou voľbou, nájdete tu

Schéma cirkulárnej ekonomiky pri výrobe keramických izolátorov

 

 

Schéma cirkulárnej ekonomiky pri výrobe keramických izolátorov

Spoločnosť PPC Insulators obdržala otvorený list od európskych prevádzkovateľov elektrických prenosových sústav

Na konci roka 2020 dostala skupina PPC Insulators otvorený listo od 7 najväčších európskych prevádzkovateľov elektrických prenosových sústav:

Elia Group (Belgium)

REN (Portugal)

RTE (France)

Tenne T (Netherlands, Germany)

Grupo RED Eléctrica (Spain)

National Grid (Greait Britain)

Terna (Italy)

Tento list predstavuje výzvu pre skupinu PPC Insulators, aby sme sa pripojili k ceste za kologickejšou “zelenou” voľbou.

The Greener choice

Otvorený list zo strany zákazníkov svojim dodávateľom

 

As Transmission System Operators (TSO), we are at the center of the energy transition of our societies and economies towards a more sustainable and carbon-free world. Our mission is to ensure that we provide sufficient capacities for the transport of renewable energies, while ensuring reliability of critical network infrastructures at affordable costs for our customers. We owe this to the societies we serve.

Yet, as the transition towards a more sustainable economy continues, more and more elements of our core business are affected by this transition—from the way we interact, move and produce to the way today’s demands is shaping tomorrow’s supply. Thus, as TSOs, our responsibility has grown far beyond our traditional objectives. Today, we must also reflect on the choices we make when buying the materials and services that are essential to our operation.

The international momentum of investments into more sustainable products provides us with the certainty that we are only at the beginning of a global transition. A growing societal responsibility demands of each enterprise—public or private—to contribute towards this common objective. As European utilities, we must lead the way in this transition and attempt to be at the forefront of green investments. As Purchasing Departments, we play a significant role in this ambition. This means paying increased attention to the environmental, biodiversity, circular economy and social impact of the equipment and services we buy – simply put: making a greener choice. We welcome and promote new ideas to fulfill conventional needs with innovative solutions. We are convinced that almost all aspects of our business will become ”greener” and more sustainable by revising the technologies and methods, investing in innovative digital technologies (5G, AI) to allow electricity networks to play their role as a “central nervous system” of the electricity system.

All suppliers—established and new—are encouraged to contribute to this evolution. We will take into consideration this new trend in our future selection and / or awarding criteria’s.

Furthermore, we strive to gain a deeper insight into the environmental footprint and social impact of the products and services we purchase. We do this with the long-term objective to encourage those suppliers who are able to make measurable reductions in this regard.

Lastly, as TSOs, we are jointly urging and will incentivize our partners to set up sustainability targets. Simultaneously, we recognize that our suppliers rely on a clear signal from the European market, setting the path for the coming decades in order to ensure the necessary investments.

With the present letter, we seek to confirm our engagement to support this transition and encourage our existing and future suppliers to take decisive action for a more sustainable and resilient world tomorrow.

Together, we are ready to make the Greener Choice.

Reakcia PPC Insulators na otvorený list zákazníkov

Reference: Your letter “The Greener Choice”

 

 

Dear TSO’s

 

As a supplier to you and many other TSO’s around the globe it is with great pleasure we received your letter referenced above. Our spontaneous comment after studying its content is “GREAT!”. PPC has since long encouraged the large players (TSO and OEMs) in the T&D industry to include sustainability and overall lifetime cost (economical and environmental) when selecting products/suppliers rather than solely focusing on low cost initial price.

Referencing again your letter and the section where you welcome suppliers to promote new ideas. We will contact your local representatives for a meeting (or VC) to explain what PPC Insulators is already doing in this regard and what more we can achieve by working closely together. To succeed, investment in both time and money is required. PPC is already doing both. We expect this investment to pay-off and look forward to learning how you will evaluate products/suppliers not only based on lowest offered price but also from a sustainability perspective.

To give you a flavor of our ambitions. By ways of compensating, in partnership with ClimateCare ltd, PPC Insulators was already Carbon Neutral (Kioto Scope 1 and 2) in 2019. Going forward we are examining how to achieve full Carbon Neutrality (without compensation) by 2030. The path to neutrality is the sum of many steps of which the major ones include advanced degree of heat-recuperation and use of green fuels in all manufacturing processes.

With regards to another key aspect of the circular economy, re-use, we already today have virtually no waste in the production and all delivered products are 100% recyclable. For your reference we attached a white paper “Porcelain Insulators are naturally green”

Thanks for taking this initiative and we look forward to constructive dialogue with your various teams. As PPC Insulators we are for sure ready to join you in making a Greener Choice!

 

Erik Göthlin

CEO PPC Insulator group

Vienna 2021-01-31

REACH/ROHS

Všetky porcelánové izolátory PPC sú vyrobené z korundového porcelánu C130. POrcelán je vyrobený z prírodných materiálov, vrátane čínskej hlinky, hlinky, živcov a hliníka. Tieto suroviny a minerály neobsahujú žiadne konfliktné materiály alebo látky, ktoré sú uvedené v smernici RoHS alebo SVHC. PPC používané armatúry a príruby sú vyrobené prevažne z liatiny alebo hliníkového odliatku, ktoré neobsahujú žiadny z konfliktných materiálov alebo látky, ktoré sú veľmi rizikové. Neprodukujeme žiadny nebezpečný odpad ako vedľajší produkt výrobného procesu a nie sú známe žiadne akútne ani chronické dopady na životné prostredie.

PPC je odhodlaná sledovať vývoj vyššie uvedených látok, ktoré vyvolávajú veľmi vysoké obavy a je pripravená prijať opatrenia vždy, keď je to potrebné.

Kontaktujte nás info@ppcinsulators.com

Máte nejaké otázky?
Kontaktujte nás.

Vyššie uvedené osobné údaje sú potrebné na zabezpečenie spracovania vašej žiadosti.

V súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov a všetkými platnými miestnymi zákonmi o ochrane údajov máte právo na prístup, opravu, vymazanie, prenosnosť a obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. , Ak sa chcete dozvedieť a uplatniť svoje práva, prečítajte si naše Podmienky používania