O NÁS

Viac ako 130 rokov skúseností

PPC Insulators je lídrom v oblasti technológií a výrobcom najmodernejších elektrických izolátorov pre vonkajšie prenosové vedenia, rozvody a elektrostatické odlučovače. Tradičné porcelánové izolátory vznikli koncom 19. storočia. Tieto boli ďalej rozvíjané v podniku PPC prostredníctvom izostatickej výrobnej technológie umožňujúcej výrobu vysoko kvalitných výrobkov s efektívnym dizajnom, najužšími toleranciami a kratšími výrobnými časmi až do 1,200 kV striedavého prúdu a 1,100 kV jednosmerného prúdu.

Produkty a služby

Rozsiahle
skúsenosti s
izolačnými
službami

Dôvody na
výber PPC?

Najmodernejšia technológia a nepretržitý vývoj
Najmodernejšia technológia a nepretržitý vývoj

Najmodernejšia technológia a nepretržitý vývoj so zameraním na lepšie navrhnuté izolátory so zlepšeným výkonom so zmenšenými rozmermi.

Viac ako 130 rokov skúseností
Viac ako 130 rokov skúseností

Viac ako storočie skúseností, Vám ponúka rozsiahle znalosti v oblasti technológie a inžinieringu.

Vedúce postavenie na trhu
Vedúce postavenie na trhu

Vedúce postavenie na trhu v oblasti vysokonapäťových a ultra vysokonapäťových izolátorov.

Rýchly čas odozvy
Rýchly čas odozvy

Kombináciou moderných dizajnovacích zariadení, využitím viacerých výrobných závodov a skladových kapacít je PPC schopný rýchlo reagovať na dodacie podmienky zákazníkov.

Globálna výrobná kapacita
Globálna výrobná kapacita

Najväčší výrobný potenciál a flexibilita vo výrobe vysokonapäťových izolátorov s postredníctvom štyroch výrobných miest v Európe, Ázii a Latinskej Amerike.

Súčasné izolačné riešenia
Súčasné izolačné riešenia

Súčasné izolačné riešenia, t. j. Hybridné poťahové izolátory a RTV-Coating, ktoré poskytujú vynikajúci výkon v extrémnych prírodných podmienkach.

Trvalo udržateľný rozvoj
Trvalo udržateľný rozvoj

PPC sa dobrovoľne zaväzuje k sociálnej a environmentálnej zodpovednosti prostredníctvom systému environmentálneho manažérstva, firemných hodnôt a certifikácií.

Komplexná pomoc a technická podpora
Komplexná pomoc a technická podpora

Spolupráca s našimi zákazníkmi sú kľúčovými faktormi pre navrhovanie kompletných servisných riešení pre našich klientov a poskytovanie komplexnej asistencie.

Referencie a homologizácia
Referencie a homologizácia

Výrobky PPC sú osvedčené a používané na celom svete, ktoré slúžia väčšine zákazníkov v energetickom a spracovateľskom priemysle po celom svete.

Celosvetová prítomnosť
Celosvetová prítomnosť

Bez ohľadu na to, kde sú naši klienti - nachádzame sa tam!

MAPA SVETA

Kde nás nájdete

PPC ČAB Nové Sady, Slovakia PPC Insulators Headquarter Vienna, Austria PPC North America Houston, USA PPC Santana Sao Paulo, Brazil PPC Shangai China
Kontaktujte nás info@ppcinsulators.com

Máte nejaké otázky?
Kontaktujte nás.

Vyššie uvedené osobné údaje sú potrebné na zabezpečenie spracovania vašej žiadosti.

V súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov a všetkými platnými miestnymi zákonmi o ochrane údajov máte právo na prístup, opravu, vymazanie, prenosnosť a obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. , Ak sa chcete dozvedieť a uplatniť svoje práva, prečítajte si naše Podmienky používania