Inteligentný dizajn – pridaná hodnota vysokokvalitným PPC porcelánovým podperným izolátorom a ich výnimočná sila!

Technická nevyhnutnosť budúcnosti

Najnovšie trendy a vývoj reflektujú na zvýšený záujem a snahy o zlepšenie bezpečnosti, úrovne spoľahlivosti a kontroly.

Inteligentný dizajn izolátorov PPC, ktorý už prijalo mnoho zákazníkov, je osvedčeným riešením pre digitálne rozvodne a integrované prognostické systémy inteligentných sietí.

Špecifický zákaznícky dizajn

PPC podperné izolátory s otvorom na optické vlákna je dostupný pre všetky štandardné I neštandardné PPC porcelánové a hybridné typy podperných izolátorov. Rozsah až 2,550 kV BIL a navrhnutý pre najnáročnejšie výkonové prostredie. Špecifické konštrukčné vlastnosti PPC podperných izolátorov s otvorom na optické vlákna sú realizovateľné len pomocou procesu izostatického lisovania za studena (Cold Isostatic Pressing) (CIP).

Komorová diera

V závislosti od požiadaviek zákazníka a prognostického systému, PPC dizajn pre inteligentné riešenia umožňuje inštaláciu rôznych meracích a prenosových technológií v špeciálne navrhnutej komore izolátora. Komora je vybavená gumovou vložkou a je utesnená pre neobmedzený prenos dát prechádzajúcich zo snímača do zberného zariadenia.

Bez poklesu parametra Pevnosť v ohybe

Komora s priemerom od 15 do 20mm prechádza priamo celou dĺžkou izolátora a rovnako spodnou a vrchnou armatúrou.

Keďže nevzniká žiadne pozdĺžne napätie, mechanická sila izolátora nie je ovplyvnená. Rozsiahle ohybové testy vykonané interne a taktiež externými laboratóriami dokázali, že komora neovplyvňuje pevnosť a tuhosť tela izolátora.

Získajte prístup k technickým údajom a okamžite zadajte svoju cenovú ponuku pomocou novej aplikácie PPC eQuoter!
Kontaktujte nás info@ppcinsulators.com

Máte nejaké otázky?
Kontaktujte nás.

Vyššie uvedené osobné údaje sú potrebné na zabezpečenie spracovania vašej žiadosti.

V súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov a všetkými platnými miestnymi zákonmi o ochrane údajov máte právo na prístup, opravu, vymazanie, prenosnosť a obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. , Ak sa chcete dozvedieť a uplatniť svoje práva, prečítajte si naše Podmienky používania