Aby sa zabránilo plazivým prúdom, výbojom a preskokom spôsobeným znečistením, na povrch izolátorov sa aplikuje silikónová vrstva použitím špeciálnej techniky nástreku. Táto silikónová vrstva vytvára hydrofóbny povrch, potláčajúci negatívne vplyvy znečistenia a vylepšujúci elektrické charakteristiky, a znižujúci plazivé prúdy v silno znečistených oblastiach.

PPC Insulators jedným z veľmi mála výrobcov izolátorov, ktorí sú schopní ponúknuť nástrek silikónu RTV priamo našim zákazníkom bez potreby využitia externého dodávateľa tejto služby.

Silikónový nástrek vykonávaný v závode

Nástrek silikónu v závode je obzvlášť výhodný pre projekty využívajúce nové izolátory. Dodaný produkt je pripravený k inštalácii a hydrofóbny povrch izolátora je k dispozícii od úplného začiatku. Odpájanie rozvodnej stanice kvôli častému čisteniu izolátorov nie je potrebné a náklady na údržbu sú zredukované na minimum v porovnaní s tradičnými porcelánovými izolátormi.

Zabezpečenie vykonania silikónového nástreku na mieste

Nástrekom silikónu na mieste je možné vylepšiť zariadenia existujúcich elektrických staníc. PPC Vás skontaktuje s poskytovateľom tejto služby, ktorý bol vybraný oficiálnym výberovým procesom a schválený ako PPC dodávateľ. Trénovaný a skúsený tím sa dostaví na de-energizovanú elektrickú stanicu a vykoná silikónový nástrek na mieste. Naša technológia nástreku silikónu na mieste je šetrná k životnému prostrediu – nepoužívame žiadne nebezpečné materiály. V súčasnosti túto službu ponúkame len na území Európy.

Hlavné výhody nástreku RTV silikónu

  • Vynikajúce samočistiace charakteristiky and dlhodobá odolnosť vplyvom počasia a znečisteným prostrediam
  • Dlhodobá hydrofóbnosť vďaka migrácii siloxánov s nízkou molekulovou hmotnosťou (LMW) do povrchovej vrstvy
  • Potlačenie plazivých prúdov, výbojov a preskokov zo znečistenia
  • Dlhodobá stabilita RTV silikónu odstraňuje potrebu opakovania nástreku
  • Redukcia nákladov na údržbu, čo sa týka čistenia, v porovnaní s tradičnými porcelánovými povrchmi
  • Ľahšie čistenie v prípade extrémnych usadenín znečistenia (napr. cement); aj viac problematické znečistenia je možné zotrieť textilom
  • Povrchy z RTV silikónu odolajú aj vysokotlakovému čisteniu až do 90 bar (normálna aplikácia, 25 cm vzdialenosť)
  • To najlepšie z oboch svetov: mechanická pevnosť porcelánu a odolnosť znečisteniu silikónu
  • Netoxický a prostrediu neškodný materiál
  • Spoľahlivosť prenosu, rovnako ako šetrnosť k prostrediu a zdrojom s efektívnym využitím generovanej energie

Prenos hydrofóbnosti

V prípade usadenia častíc znečistenia na povrchovej vrstve silikónu sa zvnútra silikónu prenášajú (LMW) siloxány na znečistený povrch, kde obaľujú tieto častice v krátkom čase. Týmto je hydrofóbnosť povrchu zachovaná.

Získajte prístup k technickým údajom a okamžite zadajte svoju cenovú ponuku pomocou novej aplikácie PPC eQuoter!
Kontaktujte nás info@ppcinsulators.com

Máte nejaké otázky?
Kontaktujte nás.

Vyššie uvedené osobné údaje sú potrebné na zabezpečenie spracovania vašej žiadosti.

V súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov a všetkými platnými miestnymi zákonmi o ochrane údajov máte právo na prístup, opravu, vymazanie, prenosnosť a obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. , Ak sa chcete dozvedieť a uplatniť svoje práva, prečítajte si naše Podmienky používania