S viac než 90-ročnými skúsenosťami s dizajnovaním a výrobou železničných porcelánových izolátorov, PPC vyvinulo novú koncepciu zvýšenia bezpečnosti a výkonu pri súčasnej optimalizácii nákladov pre našich zákazníkov.

Náš výskum v spolupráci s národnými a medzinárodnými železničnými spoločnosťami priniesol a dizajn na vysokej úrovni pre porcelán C130 s cementom optimalizovaným pre tmelenie a pre armatúry. Vysoko kvalitatívne vlastnosti tohoto porcelánového materiálu umožňujú menšie priemery driekov, menšie armatúry a robia naše izolátory ľahšími v porovnaní s izolátormi iných výrobcov.

 

 

Na tmelenie porcelánov do armatúr sa tu využívajú tri druhy tmelov:

  • Zliatina olovo-antimón
  • Sírografit
  • Portlandský cement

 

Trolejové izolátory

Jednodielne izolátory PPC sú konštruované pre horizontálnu alebo šikmú montáž na konzoly, poskytujúc maximálne bezpečný kontakt trolejového vedenia s vlakom.

Pantografové podpery

PPC vie ponúknuť široký sortiment izolátorov na všetky účely pre výrobcov lokomotív a trolejových vedení. Naše vývojové oddelenie ponúka spoluprácu pri riešeniach na mieru.

Podpery a tyče pre vzdušné odpojovače

Berúc do úvahy každý spôsob inštalácie, izolátory PPC sú k dispozícii pre funkciu v stojacej, visiacej, ako aj vodorovnej polohe.

Získajte prístup k technickým údajom a okamžite zadajte svoju cenovú ponuku pomocou novej aplikácie PPC eQuoter!
Kontaktujte nás info@ppcinsulators.com

Máte nejaké otázky?
Kontaktujte nás.

Vyššie uvedené osobné údaje sú potrebné na zabezpečenie spracovania vašej žiadosti.

V súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov a všetkými platnými miestnymi zákonmi o ochrane údajov máte právo na prístup, opravu, vymazanie, prenosnosť a obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. , Ak sa chcete dozvedieť a uplatniť svoje práva, prečítajte si naše Podmienky používania