Náš PPC tím

Pre nás v PPC sú to ľudia, ktorí vykonávajú rôznorodé činnosti!

 

Náš celosvetový tím sa skladá z viac ako 1100 špecialistov a vášnivých odborníkov vo svojich odboroch. Vyvinuté technológie a náročné trhy poskytujú jedinečné príležitosti pre odborný rast našich zamestnancov.

Chcete byť súčasťou tohto tímu?

Pripojte sa ku skupine PPC a buďte súčasťou rastúcej globálnej komunity

Senior Špecialista Konsolidácie

Poloha
ČAB, Slovensko

Pre náš tím v PPC ČAB hľadáme nového člena finančného oddelenia, ktorý prevezme zodpovednosť za finančnú konsolidáciu skupiny PPC. Viac sa dozviete tu:

Senior Špecialista Finančných Operácií

Poloha
ČAB, Slovensko

Pre náš tím v PPC ČAB hľadáme nového člena finančného oddelenia, ktorý prevezme zodpovednosť za organizáciu bankových vzťahov a riadenie likvidity a ktorý bude priamo podriadený vrcholovému manažmentu spoločnosti PPC Insulators . Viac sa dozviete tu:

Send us a request info@ppcinsulators.com

Send CV to responsible
HR manager

Vyššie uvedené osobné údaje sú potrebné na zabezpečenie spracovania vašej žiadosti.

V súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov a všetkými platnými miestnymi zákonmi o ochrane údajov máte právo na prístup, opravu, vymazanie, prenosnosť a obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. , Ak sa chcete dozvedieť a uplatniť svoje práva, prečítajte si naše Podmienky používania

Ďalšie informácie...