POPIS PRÁCE

⇒ Monitoruje a riadi likviditu spoločnosti, vzťahy s bankami, vyjednáva podmienky a poskytuje podporu lokálnym finančným manažérom v súvislosti s bankovými službami,

Monitoruje vývoj cudzej meny a zabezpečuje platby v cudzej mene,

⇒  Vykonáva analýzu rôznych možností a rizík, reportuje senior manažmentu,

Prognózuje strednodobé a dlhodobé požiadavky na financovanie a zaistenie,

Denne riadi a kontroluje cash – flow skupiny v súlade s plánom,

Riadi dlhový manažment,

Riadi úrokové riziko a vývoj stratégií na zníženie rizika,

Riadi zabezpečenie pohľadávok: vedie vyjednávanie v rámci skupiny so spoločnosťami poskytujúcimi  poistenie a pomáha lokálnym  manažérom s poisťovaním dodávok, poskytuje podporu lokálnym manažérom s finančným akreditívom a zábezpekou,

Pôsobí ako protistrana finančných partnerov počas KYC procesu a poskytuje podporu počas uvedeného procesu pri vstupe do externých obchodných partnerstiev, nastavuje politiky zabezpečenia/zaistenia,

Pripravuje reporty pre senior manažment a predstavenstvo.

ZRUČNOSTI A POŽIADAVKY/PREDPOKLADY

Skúsenosti v bankovníctve a korporátnych financiách aspoň 10 rokov, výhodou je práca na oddelení finančných operácií/treasury alebo v banke

Vedomosti a skúsenosti s účtovaním finančných operácií /treasury vrátane FX, likvidity, cash flow, a rôznych finančných nástrojov,

Ovládanie princípov účtovania,

Vedomosti o finančnom trhu, finančných nástrojoch a úverových nástrojoch,

Znalosť bankových vzťahov a produktov,

Schopnosť pracovať samostatne a zároveň byť súčasťou širšieho tímu,

Vedieť zaobchádzať s citlivými informáciami,

Výborný time management a organizačné schopnosti,

Vysoká úroveň orientácie na detail,

Silná proklientská orientácia,

Schopný a pripravený argumentovať a komunikovať v prospech skupiny

Tímový hráč so schopnosťou komunikovať a koordinovať rôzne strany,

Mierne pokročilá/pokročilá úroveň v PC softwarových zručností , vrátane MS Excel, účtovné balíky, predovšetkým skúsenosti v nástrojmi účtovných operácií/treasury,

Angličtina – úroveň B , C; Nemčina výhodou

Ochota cestovať (do 20% pracovného času)

ZAMESTNANECKÉ VÝHODY. BENEFITY

pružný pracovný čas⇒  2 sickday/rok

2 dni voľna/rok nad rámec Zákonníka práce

štvrťročné prémie vo výške do výšky 150 Eur po splnení stanovených podmienok

⇒  13. plat

⇒  strava v hodnote 0,90 Eur/obed

stravovanie v novovybudovanej jedálni

PRACOVNÉ PODMIENKY

Miesto práce: Čab, Nitra, Slovakia

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, neurčitý čas

Termín nástupu: ASAP

Mzdové podmienky (Brutto): min. EUR 2,000 /mesiac podľa preukázaných skúseností

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Vzdelanie:

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

 Vzdelanie v odbore: 

finančníctvo, účtovníctvo, bankovníctvo

Životopis nám, prosím, pošlite v slovenskom aj anglickom jazyku na: kariera.cab@ppcinsulators.com alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:

18. jún, 2021

 

Send us a request info@ppcinsulators.com

Send CV to responsible
HR manager

Vyššie uvedené osobné údaje sú potrebné na zabezpečenie spracovania vašej žiadosti.

V súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov a všetkými platnými miestnymi zákonmi o ochrane údajov máte právo na prístup, opravu, vymazanie, prenosnosť a obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. , Ak sa chcete dozvedieť a uplatniť svoje práva, prečítajte si naše Podmienky používania